<Back

Kunstrif herstelt

orkaanschade

Van een onzer verslaggevers WIILEMSTAD - Het ecologisch project Plantages Porto Mari wil een kunstrif voor de kust aanleggen. Het gaat om een serie betonnen bollen waaraan nieuw koraal zich kan hechten.

De plantage hoopt hiermee de schade aan het rif to kunnen herstellen die werd veroorzaakt door orkaan Lenny. Hoge golven sloegen in november grote delen van het Cura~aose rif weg. Tot op een diepte van io meter is vrijwel al het koraal verdwenen. Als het experiment slaagt, kan het systeem ook op andere plekken rond Curarao worden toegepast.

Porto Mari schakelde de internationale mfieuorganisatie Reef Ball Foundation, die het kunstrif heeft ontwikkeld, in voor onderzoek. De stichting zet zich wereldwijd op vrijwillige basis in voor het herstel van koraalbanken. Reef Ball wil nzirn qoo ballen voor de kust van Cura~ao laten afzinken, zodat een nieuw koraalrif kan worden gevormd. Aan de betonnen ballen kunnen koraaldiertjes zich gemakkelijk hems. De ballen zijn hol zodat vissen ze als schuilplaats kunnen gebruilcen.

Met behulp van Reef Ball zijn wereldwijd met succes al r5oo

jke kunsttiffen aangelegd. _Dit systeem doet geen enkele inbreuk op het gevoelige ecos~steem in zee". -aldus de


voorzitter van de stichting, T. Barber. _De groei van het koraal blijft een volstrekt natuurlijk proces, we helpen de natuur alleen een handje zodat het wat sneller gaat.'

Volgens Barber is het kunstrif van levensbelang voor het nog bestaande koraal en de visstand. _Nonmaal gesproken zou het circa 5oo jaar duren voordat de schade door Lenny weer volledig is hersteld. Maar zo veel tijd hebben we niet. Door het ontbreken van koraat in ondiep water wordt het zand nie; meer vastgehouden. Het spoelt naar de diepere delen waar het ook bet nog gezon3e

L, koraal dreigt to verstikken. 'Verder biedt het kunstmatige rif een prima schuilplaats vcor kleine vissen die pas naar het diepe trekken als ze groter zijn. Met het verdwijnen van het koraal vlak voor de kusthjn, is oat: de visstand sterk teruggelopen."

De betonnen ballen hebben een kvensduur van minstens 500 jaar. Tegen die tijd zijn ze volledige overwoekerd door koraal waardoor er weer een na:uurlijk rif is onWaan. De stichting levert de kennis err de be-


tonmallen, zodat de ballen op Cura~ao kunnen worden vervaardigd. ,Het bijzondere van deze organisatie is dat ze hun kennis en producten belangeloos distribueren", aldus de strandmanager van Porto Mari, H. Prins. ,Zodra wij de technieken onder de knie hebben, kunnen we ze weer doorgeven op het eiland zodat het ook elders langs de kust kan worden toegepast.'

Eilandelijke milieu-organisaties reageren enthousiast on het plan. ,Dit is goed nieuws voo: Curaoo", aldus N. Engelman van Reefcare. _Maar ik denk wel dat we het eerst voorzichtig moeten uitproberen om to kijken of het echt werkt. Porto Mari is ideaal als testproject. Als het werkt, kunnen we na een paar jaar kijken ofhet ookop andere plekken kan worden toegepast."

Ook Amigu di Tera ziet heil in het initiatief ,Het goede hieraan is dat het aanleggen en de observatie van het kunstrif geheel aan lokale organisaties wordt overgelaten", aldus voorzitter L Narain. ,.We hopen. dat de rifproblematiek hierdoor up CuraW eindelijk de aandacht krijgt die het rerdieat"