<=Back

June 2000

Kunstrif hersteIt orkaanschade

Van een onzer verslaggevers
WILLEMSTAD - Het ecologisch project Plantages Porto Mari wil een kunstrif voor de kust aanleggen. Het gaat om een serie betonnen bollen waaraan nieuw koraal zich kan hechten.

    De plantage hoopt hiermee de schade aan het rif to kunnen herstellen die werd veroorzaakt door orkaan Lenny. Hoge golven sloegen in november grote delen van het Curacaose rif weg. Tot op een diepte van io meter is vrijwel al het koraal verdwenen. Als het experiment slaagt, kan het systeem ook op andere plekken rond Curacao worden toegepast.

    Porto Mari schakelde de internationale milieuorganisatie Reef Ball Foundation, die het kunstrif heeft ontwikkeld, in voor onderzoek. De stichting zet zich wereldwijd op vrijwillige basis in voor het herstel van koraalbanken Reef Ball wil ruim 400 ballen voor de trust van Curacao laten afzinken, zodat een nieuw koraalrif kan worden gevormd. Aan de betonnen ballen kunnen koraaldiertjes zich gemakkelijk hechten. De ballen zijn hol zodat vissen ze als schuilplaats kunnen gebruiken.

    Met behulp van Reef Ball zijn wereldwijd met succes al 1500 soortgelijke kunstriffen aangelegd. Dit systeem doet geen enkele inbreuk op het gevoelige ecosysteem in zee", aldus de voorzitter van de stichting, T. Barber. „De groei van het koraal blijft een volstrekt natuurlijk proces, we helpen de natuur alleen een handje zodat het wat sneller gaat.'

    Volgens Barber is het kunstrif van levensbelang voor het nog bestaande koraal en de visstand. Normaal gesproken zou het circa 5oo jaar duren voordat de schade door Lenny weer volledig is hersteld Maar zo veel tijd hebben we niet. Door het ontbreken van koraal in ondiep water wordt het land nie; meer vastgehouden. uei spoelt naar de diepere delen waar het ook het nog gezonde koraal dreigt to verstikken X erder biedt het kunstmatige rif een prima schuilplaats v. )r kleine vissen die pas naar net diepe trekken als ze groter zijn. Met het verdwijnen van het koraal -lak voor de kustlijn, is ook de visstand sterk teruggeiopen."

    De betonnen ballen hebben een levensduur van minstens 5oo jaar. Tegen die tijd zijn ze volledige overwoekerd door koraal waardoor er weer een natuurlijk rif is ontstaan. De stichting levert de kennis en de betonmallen, zodat de barren op Curaoo Brennen worden vervaardigd. ,,Het biizondere van deze organisatie is day Be hun kennis en producten belangeloos distribueren", alders de strandmanager van Porto Mari, H. Prins. ,,Zodra wij de technieken onder de knie hebben. kunnen we ze weer doorgeven op het eiland zodat het ook elders langs de kust kan worden toegepast."

    Eilandelijke milieu-organisaties reageren enthousiast on het plan. ,,Dit is goed nieuws voor Curacao", aldus N. Engelman van Reefcare. ,,Maar ik denk wel dat we het eerst voorzichtig moeten uitproberen om to kilken of het echt werkt. Porto Mari is ideaal als testproject. Als het werkt, kunnen we na een paar jaar kijken of het ook op andere plekken kan worden toegepast."

    Ook Amigu di Tera ziet heil in het initiatief. ,,Het goede hieraan is dat het aanleggen er. de observatie van het kunstrif geheel aan lokale organisaties wordt overgelaten'. aldus voorzitter L. Narain „We hopen dat de rifproblematiek hierdoor up Curacao eindelijk de aandacht krijgt die het verd Tent. "

<=Back